<!-- For LYNX browser --> Lider w produkcji małych oczyszczalni ścieków.
 

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

 
 

FIRMA

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

SEPARATORY

KONTAKT

 

OCZYSZCZALNIE Z FILTREM ŻWIROWYM I RECYRKULACJĄ

 

Rozwiązanie to ma zastosowanie do oczyszczania ścieków od 4 do 500 mieszkańców. Idealne dla szkół, przedszkoli, wiosek, małych osiedli, hoteli, restauracji, firm, myjni samochodowych...

W oczyszczalniach tych zastosowano jako drugi stopień oczyszczania filtr żwirowy, na którym jest ułożona ażurowa konstrukcja z kształtek żelbetonowych, przykryta włókniną wodoprzepuszczalną. Dzięki temu przy ciśnieniowym rozsączaniu w górę powstają bardzo dobre warunki do natleniania ścieków i rozwoju biologicznej na geowłókninie. Dodatkową zaletą jest podsiąkanie kapilarne i redukcja zanieczyszczeń przez porastającą trawę lub inną roślinność.
Dzięki tej konstrukcji w przestrzeni rozsączania jest bardzo duża ilość powietrza, które może się swobodnie przemieszczać, dobrze natleniając ścieżki. Dodatkowo w wyniku recyrkulacji, tzn. mieszania oczyszczonych i natlenionych ścieków ze ściekami z osadnika glinowego zachodzi proces denitryfikacji, pozwalający uzyskać wysoki stopień oczyszczenia.
 

 
<H2>oczyszczalnie ścieków, domowe, przydomowe, ścieki</H2>