<!-- For LYNX browser --> Lider w produkcji małych oczyszczalni ścieków.
 

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

 
 

FIRMA

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

SEPARATORY

KONTAKT

 

SZAMBA I ZBIORNIKI

 

Mamy szeroką ofertę na zbiorniki do ścieków i do gnojowicy. Oferujemy zbiorniki bezodpływowe z polietylenu HDPE o pojemności od 2 do 60 m3 (walcowe, leżące), a także ich baterie.

Zbiornik bezodpływowy o średnicy 1,2 m i pojemności 5 m3 :

Zbiorniki bezodpływowe (szamba szczelne) z polietylenu (HDPE) przeznaczone są do gromadzenia ścieków. Przystosowane są do pokrycia warstwą grutu do 1,5 m. Poniżej tego poziomu stosowane są zbiorniki o zwiększonej wytrzymałości.

Standardowa wysokość nadbudowy włazu rewizujnego zbiornika wynosi około 0,3 m. Można ją zwiększyć poprzez stosowanie i łączenie nadbudów. Do szamb HDPE dostępne są dodatkowe nadbudowy o wysokośći od 0,2 m do 1,5 m. Istnieje możliwość fabrycznego połączenia nadbudów włazu rewizyjnego do żądanej wysokości. W sytuacji stałego lub okresowo występującego wysokiego poziomu wód gruntowych zbiornik musi zostać zabezpieczony opaską betonową, wykonywaną w trakcie montażu.

Na przecięciu kolumn (średnic) z wierszami (pojemnością) podana została długość zbiornika w metrach np. 5 m3 o średnicy 1,2 m ma długość 4,5 m.

Posadowienie zbiornika z HDPE
    Przed przystąpieniem do posadowienia należy sprawdzć czy zbiornik nie jest uszkodzony. Wykonać wykop tak aby pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu pozostała wolna 0,5 m przestrzeń (w celu odsypania z zagęszczania piaskiem). Zbiornik montujemy na 10 cm obsypce piaskowej. Następnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie montażu zbiornik zalewamy wodą w taki sposób aby poziom wody wlewanej do zbiornika był wyższy od poziomu obsypki. Zbiornik należy obsypywać warstwami o grubości 25 cm. Warstwy należy zagęścić (polać wodą lub ubić). W przypadku terenów ilastych lub gliniastych, należy wykonać opaskę betonową wg pkt. 2, zaś w przypadku posadowienia zbiornika w przejeździe należy wykonać płytę żelbetonową zgodnie z dostarczoną instrukcją pt. "Szkic płyty żelbetonowej". W przypadku posadowienia dwóch lub więcej zbiorników należy pamiętać że odległość między nimi nie może być mniejsza niż 1 m. Jeżeli montowany zbiornik jest dłuższy niż 6 m należy zamiast podsypki piaskowej zastosować podsypkę cementową.

Posadowienie zbiornika HDPE w terenach o wysokim poziomie wód gruntowych (lub w przypadku okresowego ich występowania np. na wiosnę, po dłużych opadach itp.)
    W przypadku występowania wód gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, należy wykonać opaskę betoową w następujący sposób: Po wypoziomowaniu i wykonaniu obsypki z piasku (tak jak to pokazano w "Szkicu montażowym zbiorników w terenach o wysokim poziomie wód gruntowych..."), należy przygotować mieszankę cementu "350" ze żwirem o frakcji 1-3mm, w stosunku ilościowym 1:3. Przygotowaną mieszankę wysypać wokół rantu na wysokość 30 cm. Powstałą opaskę cementowo-żwirową należy ubić, a następnie zasypywać ją warstwami piasku grubości 25 cm. Dodatkowo można zastosować kotwienie przy użyciu geowłókniny. Kolejne warstwy piasku należy zagęścić (ubić). Jeżeli występuje wysoki poziom wód gruntowych należy na czas montażu obniżyć ich poziom przynajmniej o 40 cm poniżej dna wykopu. W trakcie montażu zalewamy wodą w taki sposóbaby poziom wody wlewanej do zbiornika był wyższy od poziomu obsypki.

Nie dopuszcza się:

  • toczenia lub ciągnięcia zbiornika po podłożu
  • zrzucania zbiornika ze skrzyni ładunkowej lub z krawędzi wykopu na jego dno
  • posadowienia w wykopie uprzednio nie przygotowanym (bez podsypki piaskowej i nie oczyszczonym z korzeniu, kamieni i innych elementów mogących uszkodzić zbiornik)
  • posadowienia zbiornika PE na poziomie, który spowoduje przekroczenie 1 m gruntu (obsypki) nad zbiornikiem (liczone od górnej powierzchni zbiornika)
  • umieszczania nad zbiornikiem prefabrykantów betonowych (np. kręgów betonowych - mających "przedłużyć" właz rewizyjny itp.)

Posadowienie zbiornika z polyetylenu (grunt piaszczysty, woda gruntowa nie występuje) :

Posadowienie zbiornika z polyetylenu (grunt gliniasty, ilasty, możliwość występowania wód gruntowych) :


 
<H2>oczyszczalnie ścieków, domowe, przydomowe, ścieki</H2>