<!-- For LYNX browser --> Lider w produkcji małych oczyszczalni ścieków.
 

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

 
 

FIRMA

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

SEPARATORY

KONTAKT

 

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

 

NOWE SYSTEMY ROZSĄCZAJĄCE
(zgłoszenie patentowe: P 357611, P 359077)

ZALETY:

 • Uzyskanie wysokiej precyzji rozsączania.
 • Większa żywotność systemu niż przy tradycyjnych drenażach.
 • Większa odporność na zarastanie korzeniami drzew.
 • Wyeliminowanie kruszywa o granulacji 20/40 mm, które jest kosztowne i trudne do pozyskania, co powoduje bardzo często duże koszty transportu.
 • Zmniejszenie pracochłonności wykonania nowego układu rozsączającego.
 • Prostszy montaż. Mniejsze ryzyko popełnienia błędów montażowych.
 • Dużo mniej pracochłonna i tańsza regeneracja układu.

ZASTOSOWANIE:

 • Do doczyszczania ścieków po osadnikach gnilnych.
 • Do rozsączania ścieków oczyszczonych wcześniej w oczyszczalniach z komorą napowietrzania lub ze złożami zraszanymi.
 • Do rozsączania wody deszczowej, np. z dachów (zamiast studni chłonnej, lub jako jej uzupełnienie).


NOWE FILTRY DO OSADNIKÓW GNILNYCH
(zgłoszenie patentowe: P 358711)

Dzięki zastosowaniu nowego rozwiązania uzyskano dodatkową komorę do separacji zawiesiny oraz zastosowano nowe wypełnienie filtra co spowodowało zmniejszenie ilości zawiesiny na wypływie z osadnika gnilnego. Efektem tego jest wydłużenie żywotności układu rozsączającego.


NOWE SYSTEMY RECYRKULACJI
(zgłoszenie patentowe: P 358467)

Dzięki układom recyrkulacji, które zastosowaliśmy w ciśnieniowych i grawitacyjnych układach rozsączających uzyskuje się wysoki stopień oczyszczania przy stosunkowo małej powierzchni rozsączania. Dodatkowym efektem jest przepłukiwanie piasku natlenionymi ściekami, co powoduje wydłużenie żywotności oczyszczalni.

KONSERWACJA OCZYSZCZALNI

 • WSKAŹNIK ZAMULENIA:
  weryfikacja co 6 miesięcy. Jeśli bardzo zamulony: przepłukać puzzolanę lub ją wymienić. Oczyścić kosz. Czas interwencji ok. 1 godziny.
 • OSADNIK GNILNY:
  należy wypróżniać co 2 do 4 lat w zależności od jakości eksploatacji (im regularniej stosujemy aktywator bakteryjny tym rzadziej czyści się osadnik). Istnienie odtłuszczacza wydłuża znacznie okres między interwencjami.
 • SEPARATOR TŁUSZCZU (ODTŁUSZCZACZ):
  wyczyścić raz na 6 miesięcy. Czas interwencji ok. 1 godziny.

GWARANCJE:
Zestaw oczyszczalni HABA RL posiada 10 letnią gwarancję. Gwarantujemy dostawę urządzeń wolnych od wad, a w przypadku naszego montażu gwarancja obejmuje również montaż.


NOWY SYSTEM ROZSĄCZANIA Z MOŻLIWOŚCIĄ KONTROLI JAKOŚCI OCZYSZCZONEJ WODY
(zgłoszenie patentowe: P 372541)

Wyeliminowano wadę tradycyjnych układów rozsączających, które uniemozliwaiją kontrole oczyszczonej wody.


JEDNOPOMPOWY SYSTEM RECYRKULACJI I PRZETŁACZANIA ŚCIEKÓW
(zgłoszenie patentowe: P 372542)

za pomocą jednej pompy uzyskuje się regulowaną recyrkulacje i jednocześnie podniesienie poziomu wypływu ścieków na dowolna wysokość.


OCZYSZCZALNIE ZE ZŁOŻAMI WŁOKNINOWYMI
(zgłoszenie patentowe P 372543)

to rozwiązanie zmniejsza niekorzystne efekty nierównomiernego dopływu ścieków.
 

 
<H2>oczyszczalnie ścieków, domowe, przydomowe, ścieki</H2>